مجله فرهنگی پاپیروس

بسم الله الرحمن الرحیم

مجله فرهنگی پاپیروس

بسم الله الرحمن الرحیم

مجله فرهنگی پاپیروس
طبقه بندی موضوعی
آخرین نظرات

۲۰ مطلب با موضوع «پند» ثبت شده است

وقتی به مبارز گفته شود که کاری غیر ممکن است،
او می داند که این جمله بیانگر ضعف گوینده است و نه محدودیت توانایی خودش،
او همواره در حال گسترش مرز توانایی خود است و بر غیر ممکن ها چیره می شود.
۰ نظر 21 Farvardin 94 ، 10:03
سید امیر مسعود سرآبادانی
مبارزی که بر خود غلبه می کند، از کسی که بر صد نفر در میدان رزم غلبه کرده قوی تر است.
قوی ترین رقیب هر مبارز خود اوست، چرا که ضعف های خود را می شناسد،
و آنکه از دیگران شکست می خورد، ابتدا از ترس های خود شکست خورده است.
۱ نظر 20 Farvardin 94 ، 14:23
سید امیر مسعود سرآبادانی
در داستانی قدیمی نقل شده در پی حمله «سومائی» به قلعه لیانگ، فرمانده داخل قلعه دستور داد که پرچم ها را پایین بیاورند و بر طبل ها نکوبند و کسی از شهر خارج نشود، سپس دروازه های شهر را گشود و سربازانش را در کوچه های شهر پراکنده کرد. سومائی گمان کرد که دامی برایش گسترده شده و پا به فرار گذاشت در صورتی که اینگونه نبود.
۰ نظر 15 Farvardin 94 ، 21:20
سید امیر مسعود سرآبادانی
برای پیشروی و عدم مقاومت حریف، نقاط ضعف او را مورد هجوم قرار دهید و برای عقب نشینی سریع، چنان به سرعت بگریزید که رسیدن و دست یافتن حریف به شما ممکن نباشد.
۰ نظر 15 Farvardin 94 ، 00:09
سید امیر مسعود سرآبادانی


*سرعت و نیروی امواج خروشان سیلاب، سنگ های موجود بر سر راهشان را جا به جا می کند*
این نماد نیروی یک مبارز است. (یورش بردن در وقت مناسب و با نیروی مناسب باعث می شود که حتی بسیاری از موانعی که ممکن بود بر سر راه تو قرار بگیرند همراه تو شوند.این یعنی با درایت می توان از تهدیدها هم استفاده کرد)
۰ نظر 10 Farvardin 94 ، 14:10
سید امیر مسعود سرآبادانی


معنی کاردانی، غلبه بر حریف از پیش شکست خورده است!!!
از این رو مبارزان، خود را در وضعیتی قرار می دهند که شکست غیشیه توجه جهانیان به یمن باشدر ممکن باشد و هیچ فرصتی را برای شکست حریف از دست نمی دهند. یک مبارز هوشیار تنها خواهان نبردیست که پیروزی در آن را پیشاپیش بدست آورده.
کسی که نخست می جنگد و سپس در جستجوی پیروزی است، شکست را انتخاب کرده
۰ نظر 09 Farvardin 94 ، 14:46
سید امیر مسعود سرآبادانی
زورگو، فقط حرف می زند، اما هنگامی که کسی مقابلش می ایستد ضعف هایش مشخص می شود.
او به دروغ وانمود می کند که بسیار مقاوم است.
اما یک مبارز، به دیگران تصویری را نشان می دهد که خود در آینه می بیند. زیرا او برای ذلت هایی که در پیش رو دارد لباس رزم به تن کرده.
۰ نظر 08 Farvardin 94 ، 09:19
سید امیر مسعود سرآبادانی
خوشابه حال کسی که قلبی سالم دارد خدای هدایتگررااطاعت میکند ازشیطان گمراه کننده دوری میگزیند باراهنمایی مردان الهی باآگاهی به راه سلامت رسیده به اطاعت هدایتگرش بپردازد به راه رستگاری پیش ازآنکه درها بسته شودووسائلش قطع گرددبشتابد درتوبه رابگشاید وگناهانراازبین ببرد.پس براه راست ایستاده و براه حق هدایت شده است.
۰ نظر 06 Farvardin 94 ، 07:31
سید امیر مسعود سرآبادانی


سرآغاز دین خدا شناسی،کمال شناخت خدا باور داشتن او،کمال باور او شهادت به یگانگی او،کمال توحید اخلاص و کمال اخلاص خدا را از صفات مخلوقات جدا کردن است....
۰ نظر 06 Farvardin 94 ، 07:16
سید امیر مسعود سرآبادانی
کمال با قدم های آهسته بدست می آید...و نیازمند زمان است...
تو بعنوان یک مبارز نباید اجازه دهی امواج زندگی به اینسو و آنسو پرتابت کنند...هر قدم به عقب نه تنها تو را از کمال دور می کند که سازش را برایت آسان تر می کند...و رسیدن به اهداف در آینده را برایت سخت تر. منضبط و شکیبا باش...!
۰ نظر 03 Farvardin 94 ، 00:12
سید امیر مسعود سرآبادانی